Borgerstyret personlig service er en fantastisk ordning

Hvad er BPA?

BPA, eller borgestyret personlig assistance som dens fulde navn er, er en service til borgere som har brug for assistance når de ikke selv er i stand til at løse hverdagens udfordringer. Med andre ord er BPA en ordning som giver dig mulighed for selv at vælge hvem det er som skal hjælpe dig igennem hverdagens udfordringer. Personer som har en stor eller rettere sagt betydelig nedsættelse i funktionaliteten, enten af fysisk eller psykisk art som er varig, kan søge om at få Borgerstyret personlig assistance. Det vil sige at folk som har en eller anden form for behov for at fuldføre dagens udfordringer, uanset om disse måtte finde sted derhjemme eller udenfor hjemmet, kan søge om at få hjælp af lige præcist de mennesker som vedkommende foretrækker. Hvis du ønsker at gøre brug eller søge om BPA skal du være fuldt 18 år og der er ikke en øverste grænse hvilket betyder at du kan blive ved med at bruge denne ordning selv efter du er fyldt 67 år.
Borgerstyret personlig service

Behov for BPA er personlige

Forskelige mennesker har forskelige behov. Dette gør sig også gældende når taler drejer sig om BPA. Og dine behov kommer til at bestemme omkostningerne og disse kommer til at diktere ansættelsen af hjælpere og deres lønninger. Kommunens opgave er at udmåle dine behov så præcist som muligt således at alle dine behov bliver dækket ved hjælp af en BPA ordning. Du, som modtager af en BPA ordning skal selvfølgeligt ikke have nogle udgifter forbundet med denne ordning. Med dertil skat det siges at du hellere ikke skal have en økonomisk gevinst ved BPA ordningen. Derfor er det meget vigtigt at kommunen udmåler dine behov så præcist som muligt således at du får alle dine behov dækket uden at det kommer til at koste dig ekstra. Dette opnås ved at kommunen opstiller et budget på baggrund af dine behov.